You are here:

Kyosho MZW446 Gyro Unit Set 2.0 Kyosho Mini-Z RWD-AWD (Blue RC Unit)

Kyosho MZW446 Gyro Unit Set 2.0 Kyosho Mini-Z RWD-AWD (Blue RC Unit)

Our Price:

£20.69


Saving (£2.30)

1 in stock

Description

Kyosho MZW446 Gyro Unit Set 2.0 Kyosho Mini-Z RWD-AWD (Blue RC Unit)

Additional information

Weight 1000 g
Brand

Kyosho

Brand

Kyosho