You are here:

Kyosho UM588 Rear Wheel Shaft Kyosho EP Ultima SB DirtMaster (2)

Kyosho UM588 Rear Wheel Shaft Kyosho EP Ultima SB DirtMaster (2)

Our Price:

£11.42


Saving (£1.27)

2 in stock

Description

Kyosho UM588 Rear Wheel Shaft Kyosho EP Ultima SB DirtMaster (2)

Additional information

Weight 30 g
Brand

Kyosho

Brand

Kyosho